yydg.net
当前位置:首页 >> 关于仁爱的成语 >>

关于仁爱的成语

仁心仁闻:闻:出名,有声望。有仁慈的心肠,有仁爱的声誉。 一视同仁:原指圣人对百姓一样看待,同施仁爱。后多表示对人同样看待,不分厚保 束杖理民: 谓治理百姓不滥用刑罚。形容为官宽仁爱民。束杖,收起刑具。 仁义之兵:〖解释〗兵:军队...

仁民爱物 [rén mín ài wù] 生词本 基本释义 仁:仁爱。对人亲善,进而对生物爱护。旧指官吏仁爱贤能。 出 处 《孟子·尽心上》:“君子之于物也,爱人而弗仁;于民也,仁之而弗亲,亲亲而仁民,仁民而爱物。

宅心仁厚;宅心:居心。指人忠心而厚道。深仁厚则:谓深厚的仁爱和恩惠。仁民爱物:仁:仁爱,同情、爱护或帮助。爱众人,进而爱护万物。旧指官吏仁爱贤能。仁心仁闻:闻:出名,有声望。有仁慈的心肠,有仁爱的声誉。一视同仁:原指圣人对百姓...

宅心仁厚;宅心:居心。指人忠心而厚道。深仁厚则:谓深厚的仁爱和恩惠。仁民爱物:仁:仁爱,同情、爱护或帮助。爱众人,进而爱护万物。

仁民爱物 [rén mín ài wù] 生词本基本释义 仁:仁爱。对人亲善,进而对生物爱护。旧指官吏仁爱贤能。出 处 《孟子·尽心上》:“君子之于物也,爱人而弗仁;于民也,仁之而弗亲,亲亲而缉怠光干叱妨癸施含渐仁民,仁民而爱物。”

1、宅心仁厚[zhái xīn rén hòu]:宅心:居心。指人忠心而厚道。 2、深仁厚泽[[shēn rén hòu zé]]:谓深厚的仁爱和恩惠。 3、仁民爱物[[rén mín ài wù]]:仁:仁爱,同情、爱护或帮助。爱众人,进而爱护万物。旧指官吏仁爱贤能。 4、仁心仁闻[[ré...

志士仁人,无求生以害仁,有杀身以成仁. 2.君子之仕也,行其义也. 3.仁者不忧,知者不惑,勇者不惧. 4.老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼. 5.三人行,必有我师焉,择其善者而从之,择其不善者而改之. 摘自《百度·作业帮》

爱人以德 助人为乐 煮粥焚须 忠信乐易 亲去骨肉 亲如手足 情同手足 情深潭水 雪中送炭 解衣推食 奔走之友 不分彼此 布衣之交 同心协力

宅心仁厚;宅心:居心.指人忠心而厚道. 深仁厚则:谓深厚的仁爱和恩惠. 仁民爱物:仁:仁爱,同情、爱护或帮助.爱众人,进而爱护万物.旧指官吏仁爱贤能

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.yydg.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com