yydg.net
当前位置:首页 >> 关于仁爱的成语 >>

关于仁爱的成语

宅心仁厚;宅心:居心。指人忠心而厚道。深仁厚则:谓深厚的仁爱和恩惠。仁民爱物:仁:仁爱,同情、爱护或帮助。爱众人,进而爱护万物。旧指官吏仁爱贤能。仁心仁闻:闻:出名,有声望。有仁慈的心肠,有仁爱的声誉。一视同仁:原指圣人对百姓...

1、宅心仁厚[zhái xīn rén hòu]:宅心:居心。指人忠心而厚道。 2、深仁厚泽[[shēn rén hòu zé]]:谓深厚的仁爱和恩惠。 3、仁民爱物[[rén mín ài wù]]:仁:仁爱,同情、爱护或帮助。爱众人,进而爱护万物。旧指官吏仁爱贤能。 4、仁心仁闻[[ré...

志士仁人,无求生以害仁,有杀身以成仁. 2.君子之仕也,行其义也. 3.仁者不忧,知者不惑,勇者不惧. 4.老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼. 5.三人行,必有我师焉,择其善者而从之,择其不善者而改之. 摘自《百度·作业帮》

关于“仁爱”的成语: 爱人以德 助人为乐 煮粥焚须 忠信乐易 亲去骨肉 亲如手足 情同手足 情深潭水 雪中送炭 解衣推食 关于“仁爱”的名言: 孝弟也者,其为仁之本与! 巧言令色,鲜矣仁 人而不仁,如礼何? 择不处仁,焉得知? 仁者安仁,知者利仁 ...

爱人以德 助人为乐 煮粥焚须 忠信乐易 亲去骨肉 亲如手足 情同手足 情深潭水 雪中送炭 解衣推食 奔走之友 不分彼此 布衣之交 同心协力

仁民爱物 [rén mín ài wù] 生词本基本释义 仁:仁爱。对人亲善,进而对生物爱护。旧指官吏仁爱贤能。出 处 《孟子·尽心上》:“君子之于物也,爱人而弗仁;于民也,仁之而弗亲,亲亲而缉怠光干叱妨癸施含渐仁民,仁民而爱物。”

仁民爱物 [rén mín ài wù] 生词本 基本释义 仁:仁爱。对人亲善,进而对生物爱护。旧指官吏仁爱贤能。 出 处 《孟子·尽心上》:“君子之于物也,爱人而弗仁;于民也,仁之而弗亲,亲亲而仁民,仁民而爱物。”

仁爱 : rén ài 1.中国传统的“仁爱” 以“信”为基础,与理想联系,人人皆有“仁爱”。 2.西方的“仁爱” 爱人如己是人类最高理想,行为符合这种理想即符合诚信原则。 宽仁慈爱;亲爱。 《淮南子·修务训》:“ 尧 立孝慈仁爱,使民如子弟。”《史记·袁盎列...

博施济众博:广泛;济:救济。给予群众以恩惠和接济。 出处:《论语·雍也》:“如有博施于民而能济众,何如。” 不仁不义仁:仁爱;义:道义。不讲仁德,不讲道义。形容品性卑劣、残忍。 出处:宋·朱熹《朱子语类·大学三》:“害人与穿窬,因为不仁...

卧冰求鲤 《晋书》卷三十三 列传第三 王祥雕塑 王祥,字休徵,琅邪临沂人,汉谏议大夫吉之后也。祖仁,青州刺史。父融,公府辟不就。 祥性至孝。早丧亲,继母朱氏不慈,数谮之,由是失爱于父。每使扫除牛下,祥愈恭谨。父母有疾,衣不解带,汤药...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.yydg.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com