yydg.net
当前位置:首页 >> 戚组词语有哪些成语 >>

戚组词语有哪些成语

带戚的成语有哪些 :皇亲国戚、亲戚朋友、同休共戚、终天之戚、自贻伊戚、四姻九戚、休戚相关、兰友瓜戚、王公贵戚、鼓盆之戚、无涯之戚、令原之戚、戚戚具尔、休戚与共、休戚是同、哀戚之情、朱干玉戚

可组词:休戚相关

亲戚的戚能组什么词语 解答 休戚与共_成语解释 【拼音】:xiū qī yǔ gòng 【释义】:忧喜、福祸彼此共同承担.形容关系密切,利害相同.【出处】:《晋书王导传》:“吾与元规休戚是同,悠悠之谈,宜绝智者之口.”

1. 皇亲国戚】皇帝的亲戚.指极有权势的人.2. 戚戚具尔】戚戚:互相亲爱的样子.具:俱,都.尔:迩,靠近.指兄弟友爱.3. 四姻九戚】比喻亲戚极多.4. 休戚相关】休:欢乐,吉庆;戚:悲哀,忧愁.忧喜、福祸彼此相关联.形容关系密

『包含有“戚”字的成语』 “戚”字开头的成语:(共1则) [q] 戚戚具尔 第二个字是“戚”的成语:(共3则) [q] 戚戚具尔 [x] 休戚相关 休戚与共 第三个字是“戚”的成语:无 “戚”字结尾的成语:(共13则) [c] 炊臼之戚 [g] 鼓盆之戚 [h] 皇亲国戚 [l] 令原之戚 [s] 四姻九戚 [t] 同休等戚 同休共戚 [w] 王公贵戚 王孙贵戚 无涯之戚 [z] 朱干玉戚 自诒伊戚 自贻伊戚

“戚”字开头的成语只有“戚戚具尔”,含“戚”的成语有:皇亲国戚、亲戚朋友、同休共戚、终天之戚.1.戚戚具尔 读音:qī qī jù ěr 释义:戚戚:互相亲爱的样子.戚戚具尔指兄弟友爱.出处:《诗经大雅行苇》:“戚戚兄弟,莫远具

皇亲国戚、自贻伊戚、休戚相关、四姻九戚、鼓盆之戚、无涯之戚、哀戚之情皇亲国戚

成语:休戚相关 休戚与共 戚戚具尔 鼓盆之戚 皇亲国戚 自贻伊戚 无涯之戚 四姻九戚 朱干玉戚 王公贵戚 自诒伊戚 王孙贵戚 同休共戚 令原之戚 炊臼之戚 同休等戚

亲戚,君子坦荡荡,小人常戚戚.

休戚与共

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.yydg.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com