yydg.net
当前位置:首页 >> 四年级除法算式题填空 >>

四年级除法算式题填空

1) 1.4÷0.5= 2) 1.55÷0.5= 3) 3.15÷0.7= 4) 1.86÷0.2= 5) 1.04÷0.8= 6) 0.38÷0.1= 7) 1.36÷0.2= 8) 1.16÷0.4= 9) 0.12÷0.6= 10) 0.27÷0.9= 11) 0.48÷0.2= 12) 8.73÷0.9= 13) 0.72

310÷50 170÷30 643÷80 406÷60 285÷40 111÷20478÷70 163÷30 294÷60346÷42 171÷57 1674÷93876÷73 2001÷87 10332÷844814÷83 8445÷33 3243÷47 1827÷63 1568÷28 2669÷36

672÷14= 96÷12= 762÷12= 336÷84= 828÷18= 260÷32= 406÷58= 460÷28= 790÷34= 968÷28= 648÷36= 874÷23= 406÷58= 624÷24= 368÷46= 72÷12= 1752÷30= 897÷27= 864÷47= 962÷35= 576÷18=912÷38=200÷32=360÷24=832÷26=574÷41=936÷

38*99+38 75* 299+75 102*99+102 39+9*39 99*128 +128 27+99*27 34+199*34 35*99+35 6.乘法分配律(三): 125*(8+80 ) (80+4)*25 8*(125+9) (20+4)*25 32 *(200+3) (125+17)*8 (100+2)*99 102*(100-1) 25*(40+4) (25+100)*4 99*(100

乘法的2.5x33.1x52.1x98.9x206.8x35.5x52.5x40.125x43.3x45.7x46.5x72.2x43.5x54.6x6255x0.1253.6x73.5x73.2x23.4x29.8x20.125x32.24x62.7x52.8x99.9x0.00155x0.635x0.844x0.966x0.177x0.23.4x307.5x800.99x0.13.3x4

310÷50 170÷30 643÷80 406÷60 285÷40 111÷20478÷70 163÷30 294÷60346÷42 171÷57 1674÷93876÷73 2001÷87 10332÷844814÷83 8445÷33 3243÷47 1827÷63 1568÷28 2669÷36

1.4+4.5=5.9用跟加减一样的方法.

十道乘法十道除法算式

一、填空(2'*12=24')1、84245÷415的商是( )位数,21040÷350商是60时余数是( )2、被除数不变,除数扩大5倍,商就( )倍,要使商不变,被除数要( )3、四

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.yydg.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com