yydg.net
当前位置:首页 >> 苏轼拼音的诗词 >>

苏轼拼音的诗词

《中秋月》暮云收尽溢清寒,银汉无声转玉盘.此生此夜不长好,明月明年何处看.zhōng qiū yuè mù yún shōu jìn yì qīng hán yín hàn wú shēng zhuǎn yù pán cǐ shēng cǐ yè bù cháng hǎo míng yuè míng nián hé chù kàn 这首小词,题为“中秋月

中(zhōng)秋(qiū)月(yuè)暮(mù)云(yún)收(shōu)尽(jìn)溢(yì)清寒(qīnghán),银汉(yínhàn)无声(wúshēng)转(zhuǎn)玉盘(yùpán).此生(cǐshēng)此(cǐ)夜(yè)不(bù)长(cháng)好(hǎo),明月(míngyuè)明年(míngnián)何处(héchù)看(kàn)

《海棠》拼音版注音: dōng fēng niǎo niǎo fàn chóng guāng , xiāng wù kōng méng yuè zhuǎn láng . 东风袅袅泛崇光,香雾空蒙月转廊. zhǐ kǒng yè shēn huā shuì qù , gù shāo gāo zhú zhào hóng zhuāng . 只恐夜深花睡去,故烧高烛照红妆. 《海棠》翻译: 袅袅的东风吹动了淡淡的云彩,露出了月亮,月光也是淡淡的.花朵的香气融在朦胧的雾里,而月亮已经移过了院中的回廊. 由于只是害怕在这深夜时分,花儿就会睡去,因此燃着高高的蜡烛,不肯错过欣赏这海棠盛开的时机.

苏轼的中秋水调歌头(拼音版) shuǐ diào gē tóu sū shì 水 调 歌 头 苏 轼 bǐng chén zhōng qiū ,huān yǐn dá dàn ,dà zuì ,zuò cǐ piān 丙 辰 中 秋 , 欢 饮 达 旦 ,大 醉 ,作 此 篇 ,jiān huái zǐ yóu . , 兼 怀 子 由 . míng yuè jǐ shí yǒu ,bǎ

你是要全词的拼音还是题目的拼音?如果是全词的话,也太难打了吧?huàn xī shā yóu jì shuǐ qīng quán sì sū shì

苏轼的《惠崇〈春江晓景〉》诗曰: 竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知.蒌蒿满地芦芽短,正是河豚欲上时.

惠崇春江晚景 宋.苏轼 竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知,芦蒿满地芦芽短,正是河欧欲上时.

莲 苏轼 城中担上卖莲房,未抵西湖泛野航. 旋折荷花剥莲子,露为风味月为香.lián sū shì chéng zhōng dān shàng mài lián fáng ,wèi dǐ xī hú fàn yě háng . xuán shé hé huā bāo lián zǐ ,lù wéi fēng wèi yuè wéi xiāng .

城中担上卖莲房, 未抵西湖泛野航..旋折荷花剥莲子, 露为风味月为香.

你好,中秋月全诗拼音如下:中(zhōng)秋(qiū)月(yuè)暮(mù)云(yún)收(shōu)尽(jìn)溢(yì)清寒(qīnghán),银汉(yínhàn)无声(wúshēng)转(zhuǎn)玉盘(yùpán).此生(cǐshēng)此(cǐ)夜(yè)不(bù)长(cháng)好(hǎo),明月(míngyuè)明年(míngnián)何处(héchù)看(kàn)

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.yydg.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com